فرمانروا

هنگام نيكبختي است كه بايد بيمناك بود.هيچ چيز تهديد آميز تر از سعادت نيست. موريس مترلينگ سعادت مانند توپ فوتبال است وقتي از ما دور مي شود دنبال آن مي دويم و وقتي مي ايستد با يك ضربه آنرا از خود دور مي سازيم. شاتو بريان آنچه مردم را دانشمند مي كند ،مطالبي نيست كه مي خوانند بلكه چيزهايي است كه ياد مي گيرند. فرانسيس بيكن آنكه مي تواند ، انجام مي دهد،آنكه نمي تواند انتقاد مي كند. .جرج برنارد شاو آنكه در بيراهه قدم بر مي دارد آرمان و هدف خويش را گم كرده است . ارد بزرگفكر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يك ريشخند كوچك مي ميرد و كنايه اي كوچك آن را بسختي مجروح مي كند. هربرت اسپنسر هرگاه بتوانيم از نيروي تخيل به همان اندازه استفاده كنيم كه از نيروي بصري استفاده مي كنيم هر كاري انجام پذير است .كارلايل آنكه سختي نكشيده ، نرمي و بهكامي نخواهد داشت . ارد بزرگآدم بي مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بي سرمايه است .پاسكال بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند. امرسون سرپرست ناتوان بزرگترين عامل هرز نيروهاست . ارد بزرگتاريخ تكرار بى پايان خطاهاى زندگى است. لورنس دورل سربر گريبان فرو بر، از دل خويش بپرس آنچه را كه مى داند. شكسپير برآزنده نمي گويد كيست ! او مي گويد چيستي ؟ و از چيستت تو را به آسمانها مي كشاند . ارد بزرگنشانه مهارت، دانستن بيشترين ها در مورد كوچك ترين ها است . اچ لاسكى اولين گام در راه آگاهى، درك جهل است . بى پيماستر تنها مادر و پدر خواست هاي فرزند را بي هيچ چشم داشتي بر آورده مي سازند . ارد بزرگفرهنگ رودخانه اى است به قدمت تاريخ. يونگ آزادي ابر انسان تنها در صورتي واقعي است كه در زمان فراشد و در ساختن آينده يي بر پايه گذشته عملي شود . فردريش نيچه فرمانروا در بركناري كارمند نابكار زماني را نبايد از دست دهد چون سياهي كار بزهكار در ديد مردم خيلي زود دامن او را نيز خواهد گرفت . ارد بزرگخوشبختي ميان پرده بدبختي است . دن ماركي 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط لينكها | ۱۶ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۶:۴۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

لينك

http://websima.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9/


ادامه مطلب
نوشته شده توسط لينكها | ۱۶ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۶:۲۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |